Opevnění IV.sboru část2.:Bohumínský stavební podúsek

kategorie: Pevnosti a opevnění, Military
269 Kč s DPH


Titul je vyprodán

Autor Kolektiv autorů
Vydavatel Fortprint
Formát 145x205, brožovaná
Počet stran 219
Rok a pořadí vydání 2009 (první )
O československém předválečném pohraničním opevnění byla v posledních dvaceti letech napsána řada článků a publikací, které o něm téměř vyčerpaly všechny dostupné údaje a informace. K napsání této knížky však vedlo autory několik objektivních skutečností. Jde především o unikátnost pevnostních staveb v okolí Bohumína, které nemají v jiných místech československého pohraničí obdoby. Byly to svého druhu první stavby, které se bez větších zkušeností začaly v předmnichovské ČSR budovat. Nepřekvapuje proto, že se před zahájením výstavby opevnění pozornost vojenských projektantů obrátila k tehdy spojenecké Francii, která od konce dvacátých let minulého století důkladně opevňovala hranici s Německem a později i s Itálií. Získané poznatky z několika návštěv našich vojenských specialistů ve Francii a také působení francouzských poradců při projektování prvních pevnostních staveb zanechala výrazné stopy na jejich konstrukci. Hlavním nepřítelem čsl. vojenských štábů byl nedostatek času a proto postupné uplatňování vlastních představ a zkušeností ověřených na prvních stavbách se projevily až na dalších stavebních úsecích zadávaných v následujících letech.

Bohumínský stavební podúsek byl prvním, který se od roku 1935 začal realizovat. Zdejší „pevnosti“ se proto svým vzhledem velmi podobají francouzským vzorům. Při hledání vhodné výzbroje a výstroje se však již zde projevily konstrukční schopnosti i konkurenční boj našich zbrojovek, které se v maximální míře snažily získat podíl na velmi zajímavých dodávkách pro vojenskou správu. Čerstvě postavené objekty se pak staly místem pokusů a zkoušek různých zbraní a pevnostního zařízení před jejich zavedením do sériové výroby. Zde použité zbraně a ostatní vybavení se však postupně zdokonalovaly a tak se v bohumínském podúseku použité zařízení v mnohém liší od později montovaných prvků. Zkrátka, stavební podúsek kolem Bohumína je značně odlišný od většiny ostatních, což dosud nebylo v příslušné literatuře podrobněji zpracováno. Popis je proto soustředěn na I. stavební podúsek úseku Moravská Ostrava, který zahrnuje objekty MO-S 2 až MO-S 8. Vzhledem k tomu, že tento prostor měly bránit zvláštní elitní jednotky 1. a 2. roty I/4 hraničářského praporu, je pozornost věnována i srubu MO-S 9, který ještě patřil do působnosti 2. roty a stavebně tvořil zajímavý přechod mezi „Francouzy“ u Bohumína a již poněkud upravenými dalšími objekty. Další podrobnosti o opevnění mezi Bohumínem a tvrzí Smolkov můžou zvídaví čtenáři najít v publikaci „Opevňování Ostravska v letech 1935 až 1938“ od J. Durčáka vydanou v roce 2005 AVE CENTRUM Kravaře.

Změna společenského vývoje po roce 1989 usnadnila skupinkám nadšenců v řadě míst našeho pohraničí vytvořit z některých méně poškozených objektů vojenská muzea a skanzeny opevnění, které se těší neustále rostoucímu zájmu veřejnosti. Také v Bohumíně se skupince převážně mladých lidí sdružených do Klubu vojenské historie podařilo vyčistit, vybavit a zpřístupnit unikátní pěchotní srub MO-S 5 u železniční trati vedoucí do sousedního Polska (do roku 1945 Německa). Za 8 let činnosti zde přes řadu potíží hlavně se spodní vodou vznikla muzejní expozice, která je vysoce ceněna odborníky a obdivována rostoucím počtem návštěvníků. Výstavba dálnice, která u zmíněného objektu výrazně změnila charakter okolí, však může zároveň zvýšit zájem o zdejší skanzen. Přes objekt totiž vede odbočka do polských Chalupek a parkoviště u vojenského muzea tak jistě přiláká nové návštěvníky, kteří kromě prohlídky objektu a jeho zařízení budou vyžadovat obsáhlejší publikaci o zdejším opevnění.

Předkládaná publikace je určena především čtenářům a zájemcům ze zdejšího regionu, kteří se v podrobných pláncích a místopisných údajích snáze orientují. Také pasáže o historických souvislostech, které čtenář ze vzdálenějších koutů republiky většinou málo zná a je jimi často udiven, jsou pro zdejší obyvatele velmi zajímavé. Projevilo se to nakonec v ohlasech na nedávno vydaný „Záchytný hák na řece Olši“. Ale i zkušení „bunkrologové“ zde najdou řadu nových a zajímavých informací a také unikátní a dosud nezveřejněné dobové fotografie, které se autorům podařilo shromáždit.

Rozsah: 220 stran, cca 200 fotografií a výkresů (20 barevných)

Nově přidáno

obrázek
Konec civilizace

Aktuality

Novinky

Konec civilizace

Krev říše - Bohové Prachu a krve kniha 3

Neználci

Strašáci

Komiksový výběr Spider-Man 35: Kravenův poslední lov

Dogman a Superkotě

Eichmann:Architekt holocaustu

Mezi dvěma ohni

Tvář Vody

Karel Gott - Ilustrovaný životopis

Nejprodávanější

Čtyřlístek: Tančící voda (váz.]

DC KK 97: Páni času - Na konci času

Temný elf 1 - Domovina

NHM 115: Neoblíbený Iron Man

Američtí bohové 3: Okamžik bouře

Šedá zóna

Třináct dnů guerilly

Sníš o druhé zemi

Nad moři a oceánem

Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahuje