Hraničářský prapor 2

kategorie: Literatura faktu, Military
285 Kč s DPH
ks   
Autor Hrubý Vladimír
Vydavatel Fortprint
Formát 145x205, brožovaná
Počet stran 231
Rok a pořadí vydání 2008 (první )
Tato publikace je pokusem o zpracování osudů jedné z "běžných" pěších jednotek prvorepublikové československé armády, hraničářského praporu 2 "Roty Nazdar", a je zaměřena především na období roku 1938, kdy se psala nejslavnější a zároveň nejsmutnější kapitola historie tohoto praporu.

Nejdříve se seznámíme s kořeny jednotky, které sahají k polním myslivcům rakouské, ale zejména vznikající československé armády, a budeme sledovat první bojové nasazení příslušníků praporu při obraně hranic roku 1919 na východě právě se rodící republiky. Ve zkratce pak poznáme vývoj praporu v období 20. a první polovině 30. let po stránce dislokační, z hlediska jeho složení i po stránce výcvikové. Podrobněji se podíváme na období let 1935 až 1937, tedy na období, kdy prapor prodělával společně s celou československou armádou modernizaci a zároveň prožíval poslední období plnohodnotného "mírového" výcviku. Kniha nám dále přiblíží především průběh nasazení Hraničářského praporu 2 "RN" při očekávané obraně hranic republiky v roce 1938. Deníkovou formou se na stránkách knihy nejprve seznámíme s obdobím "ostrahy hranic" v květnu a červnu.

Nejdetailněji se tato kniha zabývá popisem působení Hraničářského praporu 2 "RN" v době všeobecné mobilizace a branné pohotovosti státu v období od září do listopadu 1938. V druhé půli měsíce září, zejména po vyhlášení všeobecné mobilizace dne 23. září, nám kniha umožní den po dni sledovat dramatický vývoj událostí v takzvaném plukovním úseku "Bedřichov" – později nazývaném úsek "Krkonoše". Seznámíme se též s působením dalších československých jednotek, které byly plukovníkovi pěchoty J. A. Vorlíčkovi, veliteli rozsáhlého obranného úseku v centrálních Krkonoších, na přelomu září a října 1938 podřízeny.

V knize můžeme sledovat překotný vývoj situace během září 1938 a neustálou snahu československého velení o zdokonalování válečné sestavy československých jednotek v centrálních Krkonoších. Od chvíle, kdy vypuklo nacistickým Německem zrežírované povstání stoupenců SdP v pohraničí, přes vzepětí po vyhlášení "ostrahy hranic" a zejména všeobecné mobilizace, až do mnichovského zklamání a vynuceného ústupu z hlavního obranného postavení z hřebenů Krkonoš dne 8. října 1938. Při následném popisu ústupu způsobeného přijetím nechvalně známé dohody čtyř velmocí v Mnichově se již kniha věnuje opět převážně samotnému Hraničářskému praporu 2 "RN", který tvořil jádro sil určených v září 1938 k obraně centrální části Krkonoš.

Poznatky publikované v již vydaných dílech, která se zabývala danou oblastí v inkriminované době, byly v této knize doplněny o další informace zejména z fondů Vojenského ústředního archivu a Národního archivu v Praze. Tyto informace nám mohou pomoci prostřednictvím Hraničářského praporu 2 "RN" lépe poznat nejen naši prvorepublikovou armádu, ale především umožní čtenáři učinit si přesnější představu o vojenské situaci republiky ve sledované oblasti Čech v kritické době přelomu září a října 1938, a to zejména z hlediska struktury velení, nasazených jednotek a možností protitankové obrany (dobově "obrany proti útočné vozbě"). Kniha se však také snaží přiblížit nám samotné československé vojáky. Pokouší se ukázat nejen poctivou práci většiny z nich během přípravy obrany demokratické republiky i odhodlání, s nímž očekávali vypuknutí válečného konfliktu, ale nezastírá také prohřešky některých z nich proti vojenské kázni, ba i zákonům republiky.

Rozsah: 232 stran, cca 180 fotografií a mapek (z části barevných)

Nově přidáno

obrázek
Spider-Man/Deadpool 6: Klony hromadného ničení (Předobjednávka - 2.2.2021)

Aktuality

Novinky

Spider-Man/Deadpool 6: Klony hromadného ničení (Předobjednávka - 2.2.2021)

Birds of Prey 3: Kruh se uzavírá (Předobjednávka - 2.2.2021)

NHM 116: X-23

Jak na to - Absurdní vědecká řešení obyčejných každodenních problémů

Pokřivenej svět: Povídky o rituálech

Rok ztraceného hřebce

Devátý spolek

Kolonie

Anděl v podsvětí

Konec civilizace

Nejprodávanější

Lu-Tzeho Ročenka Osvícení 2008

NHM 115: Neoblíbený Iron Man

Čtyřlístek: Tančící voda (váz.]

Američtí bohové 3: Okamžik bouře

DC KK 97: Páni času - Na konci času

DC KK 99: Wonder Woman - Amazonky útočí! (část I.)

DC KK 98: Mladí titáni - Dětská hra

Anděl v podsvětí

DC KK 100: Wonder Woman - Amazonky útočí! (část II.)

Zaslíbená Země Nezemě 9